Tillsatser som inte behöver deklareras

En del tillsatser räknas inte som ingredienser och behöver därför inte deklareras. I Livsmedelsverkets vägledning till LIVSFS 2004:27  om märkning och presentation av livsmedel, står det bland annat såhär:

5.2.4.1  Vad är inte en ingrediens enligt föreskrifterna?

a) Ingredienser som  har avskiljts vid tillverkningsprocessen och sedan åter tillsätts behöver inte deklareras.

Exempel: Vid koncentrering av juice försvinner en del aromer. Dessa får åter tillföras i en halt som motsvarar den ursprungliga, utan att de betraktas som ingredienser.

Det betyder att juice som framställts från koncentrat kan innehålla aromer utan att det syns i ingredienslistan!

b) Livsmedelstillsatser … som följer med från tidigare skede i tillverkningen – men som inte har någon teknisk funktion i det färdiga livsmedlet, den s k ”carry over”-principen, räknas inte som ingredienser.

Exempel: I en färdigrätt som innehåller salt behöver inte det klumpförebyggande medlet i saltet deklareras –  eftersom det inte har någon funktion i maträtten.

Källa: Livsmedelsverkets vägledning till LIVSFS 2004:27 om märkning och presentation av livsmedel

Allergener måste dock ALLTID deklareras.