Certifierat för säkerhet sedan 2010

HELHETSHÄLSAS målsättning är att sälja så rena kosttillskott som möjligt. För att kunna garantera dig vad som finns i burkarna har vi utvecklat en egen produktionsenhet här i Borghamn.

När möjligheten till certifiering av vårt produktionssystem erbjöds var det ett självklart val för oss att genomgå den.
Vi är mycket stolta över att vara ett av de första företagen i Sverige som erhöll kvalitetsstämpeln ”Säkra kosttillskott till konsument” den 28 oktober 2010.

 

Svensk Egenvård och Certified for self-care

Certifieringen, som numera heter ”Certified for self-care”, utförs av branschorganisationen Svensk Egenvård tillsammans med en oberoende part.

Den gula symbolen som visar att företaget är certifierat ser du här intill.

 

Vad innebär certifieringen?

Certified for self-care är unikt anpassad för tillverkare och leverantörer av produkter för viktminskning, sportnutrition och kosttillskott.

Certifikatet visar att företaget följer gällande lagstiftning och branschriktlinjer. 

Helhetshälsas certifiering omfattar flera områden:
Tillverkning, införsel och import samt försäljning av kosttillskott i Sverige och övriga världen.  

 

Årliga kontroller av säkerheten

Certifieringen innebär bland annat att företagets säkerhetsrutiner granskas varje år av oberoende revisorer.

För dig som är återförsäljare eller kund innebär certifieringen en trygghet.

För oss är det ett sätt att utvecklas och ett erkännande som stärker oss i vår fortsatta strävan efter högsta möjliga kvalitet.

 

Kriterier för certifiering

Kriterierna för certifieringen grundas på gällande livsmedelslagstiftning och Svensk Egenvårds branschriktlinjer.  De bygger även på ett antal internationellt erkända livsmedelsstandarder, till exempel ISO 9001, ISO 22000, Globala standard för livsmedelssäkerhet (BRC) och International Food Standard (IFS).

 

Vid certifieringen granskas bland annat

  • Personalens kompetens och utbildning
  • Rutiner för hanteringen (kontroll av säkerhet och hygien)
  • Kvalitet på råvaror och produkter, exempelvis enligt analyscertifikat
  • Leverantörsbedömning (enligt specifika kriterier)
  • Råvarans märkning och spårbarhet
  • Lokaler för produktion, förpackning och lagring
  • Förpackningsmaterial (att lämpliga material används)
  • Lagring och transport (temperatur, skyddsåtgärder mot föroreningar och skadedjur etc)
  • Uppfyllande av HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Se kriterierna för certifiering här……  

Läs mer om certifieringen på Svensk Egenvårds sida

Vid frågor gällande certifieringsprogrammet är du välkommen att kontakta Svensk Egenvård:
www.svenskegenvard.se Tel. 08-545 411 60
 

Vårt mål är inte att vara störst – men bäst

Borghamn den 20 september 2016

Personalen på
HELHETSHÄLSA