Certifiering ekologisk produktion

Du som köper ekologiskt i butiken, till exempel ekologiska kosttillskott, ska kunna känna dig säker på att den eko-märkta varan verkligen är ekologisk. Och att den uppfyller de krav som reglerna, EG-förordningarna, ställer.

Det handlar om redlighet, alltså att ett livsmedel eller kosttillskott ska bestå av det som det uppges innehålla. Och om etik. Därför är kontrollen så viktig. Det gröna EU-lövet får bara finnas på produkter som verkligen är ekologiska, som ekologiska kosttillskott.

Här kan du läsa mer om reglerna för eko-märkning och vad som krävs för att få använda EU-logon: livsmedelsverket.se

 

Helhetshälsa har flera certifieringar, bland annat för ekologisk produktion.

HS Certifiering AB är vårt ackrediterade certifieringsföretag för certifiering av produkter och processer.

HS Certifiering är godkänd och ackrediterad av SWEDAC

EU:s regelverk med ”Rådets förordning (fn (EG) nr 834/2007) om ekologisk produktion” administreras och tolkas i Sverige av Jordbruksverket (www.sjv.se).

 

Helhetshälsas ekologiska
kosttillskott är eko-märkta
med EU-lövet.