Vår miljöpolicy

Helhetshälsa värnar om miljön. Vi strävar efter att ha ekologiska produkter utan onödiga tillsatser och åsamka så liten miljöpåverkan som möjligt.

 

Höga miljökrav

De produkter som Helhetshälsa producerar skall uppfylla högt ställda miljökrav. Miljölagstiftningen skall utgöra en lägsta nivå för oss.

 

Krav på leverantörer

Vi ställer krav på våra leverantörer gällande miljöfrågor, kontrollerar om de har miljöcertifikat i vår leverantörsutvärdering. Vi arbetar aktivt för att miljöhänsyn skall tas i alla delar av verksamheten. Vi använder oss uteslutande av NON-GMO (icke genmanipulerade) samt NON-IRRADIATED (ej bestrålade) råvaror. Vi letar aktivt efter kvalificerade lokala leverantörer.

 

Daglig hantering

Helhetshälsa bidrar till en bättre miljö genom att miljöanpassa vår verksamhet. Den dagliga hanteringen av produkter skall ske på ett miljövänligt sätt. Miljövänliga rengöringsmedel används till städning och vid fikapauserna dricker vi oftast ekologiskt kaffe/te. Vegetarisk mat lagas gemensamt - av ekologiska råvaror så långt det är möjligt - och alla rester tas till vara.

Vi har valt bort ytteremballage, blisterförpackningar och måttskopor till våra produkter, för att undvika onödigt förpackningsmaterial.

 

Återvinning - Producentansvar 

Helhetshälsa är anslutet till FTI (tidigare REPA)
Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om den även efter konsumenternas slutanvändning. Genom att betala förpackningsavgifter till FTI fullgör företaget sitt producentansvar. Avgifterna finansierar hanteringen av återvinningsstationer där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning.
Inom företaget: Vi strävar efter att återanvända kartonger och andra emballage i så stor utsträckning som möjligt. Vi har en egen återvinningsstation. En minimal mängd avfall går på deponi.

 

Transporter

Helhetshälsa använder sig av så miljövänliga transporter som möjligt och strävar efter kortare transportsträckor genom att välja leverantörer i Europa framför övriga världen. Vi väljer båttransporter före flyg. Genom en god planering arbetar vi med att effektivisera och minska antalet utgående gods.

 

Ständig förbättring

Helhetshälsa strävar mot en förbättring av verksamheten ur miljösynpunkt genom att kontinuerligt arbeta aktivt för smartare val av råvaror, leverantörer och transporter.

Sidan uppdaterades senast 2017-03-28

 

green dot återvinning