Föllingeprojektet - Ät dig frisk!

Föllingeprojektet visar att vi har stora möjligheter att övervinna sjukdomar med fasta och kostterapi

Vid Föllingegårdens hälsohem under ledning av Lilly Johansson genomfördes i början av 1980-talet  en vetenskaplig studie av fasta och kostterapi.

Studien kallades Föllingeprojektet och leddes av professorerna Olov Lindahl och Per-Arne Öckerman. Övriga medarbetare i forskarlaget var docent Åke Stenram, läkaren Alf Spångberg och hälsohemmets omskrivna ledare Lilly Johansson. För sammanställningen av de mängder av data som framkom svarade statistikern Lars Lindwall.

Slutresultatet överträffade alla förväntningar, konstaterade professor Olov Lindahl i sin summering av projektet i boken "Föllingeprojektet".

Efter fyra månader hade 91 procent av de ”obotliga” förbättrats och efter ett år 94 procent.

 

"Obotligt sjuka" förbättrades

Många upplevde sig helt botade. Förbättringen kunde avläsas i ett stort antal parametrar. Men framförallt av patienterna själva i deras ökade välbefinnande.

De sjukdomar som ingick i studien var astma, högt blodtryck, kronisk urinvägsinfektion och kronisk prostatainflammation.

I undersökningen deltog från början 80 personer och av dem fullföljde 61 genom alla de fyra år studien pågick.

Alla som deltog i studien skulle enligt reglerna för studien under minst två år ha förblivit utan bot av den officiella sjukvården. Ingen av försökspersonerna hade tidigare haft med hälsoterapi, fasta och vegankost att göra.

I praktiken varierade patienternas sjukdomstid före Föllingestudien mellan 2 och 33 år. Genomsnittet var 11,9 år.

Bättring iakttogs även av de flesta störningar utöver de fyra på vilka studien var inriktad och för vilka resultat redovisades.

Med undantag för några essentiella läkemedel (som insulin) kunde flertalet av försökspersonerna allt efter som hälsan ökade sluta med sina mediciner.

 

Minskade sjukvårdskostnader

Med en beräknad sjukvårdskostnad av 750 kronor per dygn var kostnaden för försökspersonerna året före Föllingeprojektet 1,16 miljoner kronor och under året efter 0,14 miljoner. Detta innebär en besparing för samhället på i genomsnitt 16.400 kronor per patient.

Till detta kommer siffrorna för läkemedelsförbrukningen före och efter Föllingestudien. Den minskade förbrukningen av läkemedel kunde beräknas ha gett en besparing per år och patient med 920 kronor.

OBS! Detta var på 1980-talet! Med dagens penningvärde blir besparingarna betydligt större.

Den rapport om projektet med massor av tabelluppgifter som Föllingeprojektets forskarlag lämnade till delegationen för social forskning har hittills inte gett några iakttagbara spår i den svenska sjukvården.

 

 

/Sammanfattningen gjordes av Eskil Svensson

Läs mer

Professor Olof Lindahl:

Föllingeprojektet, att bota "obotligt sjuka" -  stora striden om hälsokosten - hur vi löser sjukvårdskrisen.